Bouwtoezicht

Toezicht kan i.o.m de opdrachtgever ( projectontwikkelaar, woningbouw corporaties, aannemer of particulier) in tijd worden ingedeeld. Zo kan een project worden begeleid van de eerste spade in de grond tot de laatste opleveringsschroef. Met hierin opgenomen, het bij wonen van de bouwvergaderingen al dan niet met verslaggeving. Het bijwonen van werk,- en installatiebesprekingen. Het bijwonen van coördinatie besprekingen met gemeente en NUTS bedrijven.

Indien overeengekomen worden deze besprekingen bijeengeroepen en georganiseerd. Indien wenselijk kan er op een afgesproken bouwmoment worden besloten tot het houden van kopersspreekuur (bij koopwoningen) of kunnen de kopers worden uitgenodigd voor een controle van het door de kopers optioneel gekozen meerwerk.

 


Copyright © 2014-2016. Alle rechten voorbehouden